Demeter M. Attila

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2015. november 16.

Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2005, 224 o. - Tartalomjegyzék


Bevezetés [pdf, 142.6k]

I. Az európai nacionalizmus [pdf, 207.7k]
I.1. A nemzet modern eszményének kialakulása a francia forradalom idején
I.2. A nemzeti eszme spiritualizálódása

II. A kelet-európai kisállamok és a nyelvi nacionalizmus [pdf, 142.3k]
II.1. Báró Eötvös József a nemzetiségi kérdésről
II.2. Balogh Artúr és a kisebbségi kérdés liberális megoldása

III. A nemzeti közösségek problémája a mai angolszász politikaelméleti irodalomban [pdf, 242.5k]
III.1. Identitáspolitikák, pozitív jogok s „az elismerés politikája”
III.2. A kulturális közösségek jogi elismerése s a kollektív jogok problémája
III.3. A kisebbségek közjogi megerősítése: autonómia, nyelv, demokrácia

Utószó [pdf, 110.5k]

Szakirodalom [pdf, 99.2k]

Névmutató [pdf, 1064.8k]